Svenska Samojedklubben
Nystartad förening - etablerad 23 jan 2016.
Inofficiell Samojedhundklubb.

Svenska Samojedklubben vill sprida information om samojedhunden och verka för en sundutveckling för rasen både i och utanför utställningsringarna. Erbjuda träning, tävling och utställning med god gemenskap i en föreningsmiljö. Vi vill uppmuntra och främja mentalt och fysiskt sunda, exteriört fullgoda rasrena samojedhundar. Arbeta för att bevara samojedhunden och alla dess egenskaper inför framtiden och vara en resurs för sund hundhållning. Föreningen är fristående, partipolitiskt och religiöst obunden och ska verka under mångfald, öppenhet och ömsesidig respekt.

A K T U E L L T
Svenska Samojedklubbens första ordinarie årsmöte 2017-01-21 i Göteborg nu avklarad.
Ny styrelse 2017 blev enligt följande:
Ordförande: Roland Persson
Kassör: Christian Kamondi
Sekreterare: Chenita Möller
Ledamot: Sofie Rydberg
Ledamot: Amanda Trotzig
Suppleant: Kjerstin Persson
Suppleant: Ing-Marie Larsson

MEDLEMSKAP I SVENSKA SAMOJEDKLUBBEN
Pris: 150 Kr / helår (152 Kr om du betalar via Swish),
80 Kr familjemedlemskap (82 Kr om du betalar via Swish).
* Inbetalningar via Swish = en tilläggskostnad på 2 Kr för att täcka omkostnader för Swishbetalning som banken tar ut för transaktionen.
OBS!
Inkomna swishbetalningar/summor på under 152 Kr (för medlemskap via swish) /82 Kr (för familjemedlemskap via swish) behandlas ej och är icke giltiga för att uppnå medlemskap i klubben. Därför är det viktigt att du betalar in rätt summa från början beroende på den betalningsform du väljer att använda!

Gör så här:
1)
Betala in medlemsavgift till Svenska Samojedklubben bankgiro: 673-2804. Uppge namn och att det gäller medlemskap i Svenska Samojedklubben.
1b)
Betala in medlemsavgift till Svenska Samojedklubben via Swish. Nummer: 1236535207. Uppge att det gäller medlemskap i Svenska Samojedklubben.
2)
Kontakta sedan medlemsansvarig (oavsett om du betalar via bankgiro eller swish) via e-mail: medlemsansvarig.svenskasamojedklubben@outlook.com
Uppge att du betalat in medlemskap, datum, ditt namn + adress och din e-post adress.
Medlemskap ger dig tillgång till vår medlemsportal på facebook.
Välkommen som medlem.

OBS!: Fyll i rutorna märkta med en asterisk.

Kommentarer: 0